TPMS ČIDLA MĚŘENÍ TLAKU


Disponujeme důkladně proškolenými odborníky na problematiku TPMS


TPMS obecné info


Co znamená zkratka TPMS?
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) je zkratka pro systémy monitorování tlaku v pneumatikách. Toto zařízení, které neustále monitoruje pneumatiky vozidla upozorní řidiče na změny tlaku. Změny v tlaku v pneumatikách mohou být detekovány buď přímým (direct) nebo nepřímým (indirect) systémem monitorování. Oba systémy upozorňují řidiče většinou výstražným světlem na displeji vozidla a zvukovým znamením při cca 25% odchylce od předepsaného tlaku.Přímé TPMS


Každé kolo vozidla obsahuje snímač připevněný většinou k ventilu. Tento snímač kromě tlaku v pneumatice monitoruje také teplotu. Každý senzor vysílá svůj signál k přijímači uvnitř vozidla pomocí bezdrátového připojení. Pro senzory používané na evropském trhu je vysílací frekvence 433Mhz. Dokonalejší systémy přímého monitorování identifikují a zobrazí konkrétní pneumatiku, levnější zobrazí pouze výstražnou kontrolku, když je jedna nebo více pneumatik pod nebo přehuštěny.

Klíčové vlastnosti přímého monitorování:
• Velmi přesné měření tlaku na 1 nebo 2 psi (cca 0,1 bar).
• Informuje o teplotě pneumatiky
• Informace jsou přenášeny v reálném čase, tzn. výstraha o pod nebo přehuštěné pneumatice i u pomalu jedoucího, nebo zaparkovaného vozidla.
• Senzory mají přibližnou životnost 5 – 7 let nebo 160.000 km.
• Obtížnější a časově náročnější montáž pneumatik na disky vybavené senzory


Nepřímé TPMS

Nepřímé TPMS je obecně na vozidlech, které jsou, nebo mohou být vybaveny pneumatikami Run Flat. Tento systém nepoužívá tlakové senzory, ale pracuje na základě posouzení rychlosti otáčení jednotlivých pneumatik. Tato informace je přenášena ze systému ABS, případně dalších systémů kontroly stability vozidla. Tento systém nedokáže zobrazit konkrétní pneumatiku, řidič musí zkontrolovat celé vozidlo.


Klíčové vlastnosti nepřímého monitorování:
• Nepřímý systém měření není příliš přesný.
• Při huštění pneumatik, změně pozice pneumatik, nebo při výměně pneumatik je nutná kalibrace.
• Systém může být řidičem překalibrován, aniž by nejprve nahustil správný tlak ve všech pneumatikách.
• Nedokáže identifikovat problém, pokud je vozidlo v klidu.
• Není schopen zobrazit teplotu pneumatiky.Servis TPMS

Při výměně, nebo opravě pneumatiky na vozidle bez TPMS je běžnou praxí vyměnit ventil.
U vozidel vybavených TPMS je životnost baterie v senzoru udávána výrobci v rozmezí 5 - 7 let. Pro správnou funkčnost a životnost je důležité pravidelně kontrolovat a měnit jednotlivé části ventilů.

Kvalita těsnicí gumové průchodky se časem zhoršuje, stejně jako gumový ventil. Současně s nahrazením pryžové průchodky, je dobré nahradit také ostatní části ventilu.

Kovové nebo hliníkové těsnící podložky (pokud jsou na ventilu), které zaručují dobré utěsnění ventilu při re-montáži snímače jsou často deformovány.

U vnější matice hliníkového ventilu dochází k oxidaci, zvláště v zimním provozu. U takto zanedbané údržby často nezbývá než celý ventil odříznout.

Pro hliníkové ventily by měla být použita pouze poniklovaná ventilová jádra.


Čepička s gumovým těsněním pomáhá udržovat senzor bez nečistot, nebo kapaliny, které by mohly mít negativní vliv na jeho bezproblémový provoz a životnost.     Legislativa


Zavedení povinného používání TPMS vychází z návrhu Evropské Komise - Zlepšení bezpečnosti vozidel a jejich vlivu na životní prostředí. Jedním z bodů tohoto návrhu jsou také nové požadavky na pneumatiky, které zahrnují povinnost od roku 2012 montovat na nová vozidla pneumatiky s nízkým valivým odporem (LRRT), a Systémy monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS). 
Udržení správného tlaku v pneumatice zásadním způsobem ovlivňuje spotřebu paliva a zlepšuje i výkon pneumatiky. Podhuštění pneumatik může zvýšit spotřebu paliva až o 4 % a snížit jejich životnost až o 45 %. Pneumatiky mohou ztrácet 3–6 % tlaku měsíčně a řidič si toho nemusí všimnout. Podhuštěné pneumatiky jsou také často příčinou dopravních nehod.
Na základě průzkumu výzkumného ústavu TNO v Nizozemsku činí potenciál úspory paliva při použití pneumatik LRRT a systému TPMS v osobních automobilech 3 %, resp. 2,5 %. U nových automobilů s předpokládanými emisemi při zkušebním cyklu motoru 130 g CO2/km by to znamenalo další snížení emisí o více než 7 g CO2/km (3,9 g díky LRRT a 3,25 g díky TPMS).

A kterých vozidel se to vlastně týká?
Vozidla kategorie M1 (vozidla do 3,5 t s méně než 8 místy) homologovaná po 1.11.2012 musí již být vybavena TPMS.
Po 1.11.2014 pak musí mít TPMS všechna nová osobní vozidla která sjedou z výrobní linky.
Zákon není retrospektivní, tudíž TPMS se nebudou muset dodatečně vybavovat starší vozidla.


Princip:
na ráfku každého kola je umístěn senzor spojený s elektronickou jednotkou. Komunikace probíhá pomocí radiových vln. Jednotka údaje zpracovává, analyzuje a v reálném čase odesílá na displej v kabině. Řidič je tak o možném nebezpečí informován v nejkratším možném čase. Tento bezpečnostní prvek již není výsadou pouze automobil